❤️Nguyễn Minh Khương vs Nguyễn Quốc Tuấn |Vòng 1 giải Cờ úp 7 Viên Ngọc Rồng (Trận1+2)|10p5s chạm 6|#Cônglủ #NguyễnMinhKhương #NguyễnQuốcTuấni #Vòng1giảiCờúp7ViênNgọcRồng

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.