Một số tiêu chí khi chọn sản phẩm tại Amazon

Mình thường chọn những sản phẩm theo các tiêu chí như sau:

  • Sản phẩm có  giá từ 100$  trở lên.
  • Sản phẩm có ít nhất 10 review cho sản phẩm cũ và 3 review cho sản phẩm mới .
  • Sản phẩm phải được đánh giá từ 4 sao trở lên. – Sản phẩm phải có mô tả đầy đủ.
  • Sản phẩm phải có review gần thời điểm hiện tại ( hôm nay, hôm qua, vài ngày trước ) vì đây thường là những sản phẩm bán chạy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *