Vẽ những điều “khó hiểu” và khó chịu của học sinh với giáo viên | BeismeĐồ Be dùng trong vid:

📌 Bộ 5 cọ vẽ màu nước Keep Smiling – thân đen đỏ:

📌 Sổ vẽ màu nước Canson 1557 – tập 20 tờ 300gsm :

📌 Bút đi nét kháng nước Marvy Uchida ngòi 0.5:

📌 Màu Nước Superior Dạng Nén 18/24 Màu :

———————————

✨ Tiktok:

✨ Facebook :

✨ Instargram:

✨ Email:
[email protected]

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.